Tisknout

Provozní řád Babyclubu

Provoz Baby Clubu:

• Nástup do Baby clubu nejpozději do 8,30 hodin, poté již začíná společný program.

• Vyzvednutí dítěte nejpozději ve 13.00 hodin, v případě zpoždění je za každých 10 minut účtována částka 100,-Kč

• Děti mají k dispozici dva pokoje o celkové rozloze 60 m2 a pečuje o ně výhradně kvalifikovaná profesionální chůva s odpovídajícím vzděláním.

• Rodiče jsou povinni dovést dítě do šatny a osobně ho předat chůvě. Není dovoleno zanechat ho samotné v šatně.

• Chůvě je třeba před započetím docházky poslat seznam s uvedením jmen a data narození včetně reálné fotografie osob, které jsou pověřeny dítě vyzvednout, žádné jiné osobě dítě nepředáme.

• Rodiče předávají dítě do Baby clubu pokud možno zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí písemně i telefonicky Baby clubu.

• Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v Baby clubu (teplota, zvracení, bolesti břicha) je jeden z rodičů telefonicky informován a vyzván k převzetí dítěte do vlastní péče.

• Rodiče omlouvají dítě z docházky nejpozději do 7,00 hodin předchozího dne.

• Dítě je nutné do Baby clubu vybavit: přezůvkami, nejlépe s pevnou patou nebo přezkou (tedy ne pantoflíčky, ve kterých se hůř běhá a hrozí zranění), pohodlným oblečením na hraní si v místnosti i venku a nějaké oblečení navíc, kdyby se dítě potřebovalo převléknout (nátělník, tričko, kalhoty, ponožky atp.), zástěrou na výtvarnou činnost, popř. plenami pokud je dítě potřebuje, jelikož tyto nejsou zahrnuty v ceně služby.

• Vybavení Baby clubu je řádně pojištěno.

• Platební podmínky: úhrada služby je splatná vždy k 15. dni v měsíci před započetím zvolené délky kurzu. Nedodržení této povinnosti může znamenat automatické vyškrtnutí dítěte z docházky. Je možné dohodnout měsíční zvykací dobu.

• V případě dlouhodobé nemoci /nad 2 týdny/ doložené potvrzením od lékaře bude z doby nepřítomnosti vráceno 25%.

• Platbu je možno provést převodem na bankovní účet a nebo v hotovosti v Baby clubu. Variabilní symbol: datum narození dítěte a do zprávy pro příjemce připsat příjmení a jméno dítěte.

• Výše platby za službu je 425,-kč/den včetně svačiny, oběda, pitného režimu a veškerých pomůcek.

• V ceně nejsou zahrnuty pleny a náhradní mléčná výživa.

Pobyt venku:

• V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven a to buď na zahradu, nebo na hřiště za soukromou zahradou, do parku, do lesa apod. Na zahradě je pískoviště, klouzačka, houpačka, trampolína, prostor pro pěstování bylinek a květin dětmi. Venku probíhají volné hry, výlety za poznáním apod. V letních měsících je možné využívat zahradu na svačinky a může zde i probíhat hlavní výchovná činnost. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -5 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Údržba pískoviště a zahrady:

• Kontrola obsahu pískoviště se provádí před každým použitím a přikrytím pískoviště. Za úklid zahrady je odpovědná chůva před otevřením Baby clubu.

Odpočinek, spánek:

• Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Starší děti mohou, ale nemusí odpočívat v době určené, mladší – zvláště kojenci kdykoli to bude potřeba v kolébce, či postýlce.

• V Baby Clubu není mezi jednotlivými jídly přesáhnut časový odstup 2 hodiny mezi jednotlivými jídly. Děti se stravují 2x za dopoledne.

Dopolední svačinka ( 9.40 – 10.00 )

Oběd (11.40 – 12.00 )

• Obědy i svačiny jsou domácí pestré a nutričně vyvážené. Obsahují kvalitní libové maso, celozrnné výrobky, mléčné výrobky, dostatek ovoce a zeleniny pokud možno v BIO kvalitě. Samozřejmostí je nakrmení dítěte Vámi doneseným příkrmem, náhradní mléčnou výživou či mateřským mlékem, pokud je to potřebné či Vám z jakéhokoli důvodu bude tato varianta milejší než mnou zajištěné jídlo a pitný režim jež je zahrnut v ceně služby.

Pitný režim:

• Nápoje se střídají. Připraveny jsou se čaje bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy , Caro, mléko a vždy k jednomu z nápojů i pramenitá neperlivá voda. Použité skleničky jsou vždy během dne pravidelně vyměňovány. V letních měsících mají děti pití i venku na zahradě či v lahvičkách s sebou.

Otužování:

• Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání Baby clubu, zejména při pohybových aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Sledujeme přiměřenou teplotu ve třídách. Denní teplota se pohybuje mezi 22-24 st podle toho zda děti odpočívají a nebo jsou fyzicky aktivní.

Chůva také kontroluje vhodné oblečení dětí v Baby clubu i mimo něj.

Způsob nakládání s prádlem:

• Výměna prádla a skladování

- ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned

- lůžkoviny 1x za 3 týdny, v případě potřeby ihned

Požadavky na hygienicko - protiepidemický režim:

• Způsob a četnost úklidu:

Denní úklid - setření všech podlah, nábytku, klik, splachovadla, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem, umytí umyvadla, záchodové mísy, sedátka na záchodě, redukcí, nočníků, kuchyňské linky, jídelního a tvořivého stolu.

Týdenní celkový úklid - 1x týdně omytí omyvatelných stěn na WC včetně dezinfikování záchodu, redukcí a nočníků. 2x ročně dezinfekce hraček. 2x ročně celkový úklid všech prostor Baby clubu včetně mytí oken a dezinfekce hraček.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Odpadky se vynáší každý den. Pokud možno třídíme odpad a snažíme se toto předat dětem.

0becné:

• Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu v uvedených údajích na přihlášce.

• Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitrní potřebu chůvy, která vytvoří Kartu dítěte s uvedením jmen rodičů, telefonu, pojišťovny, data narození, zdravotního stavu dítěte, způsobu placení, dále důležitými životními skutečnostmi, které jí budou sděleny ze strany rodičů-tyto informace budou považovány za důvěrné a bude k nim mít přístup pouze chůva za účelem zvolení individuálního přístupu k Vašemu dítěti.Karta je vytvořena zvláště pro situace kdy je potřeba rychlá reakce na jakoukoliv situaci.

• Baby club poskytuje, v případě zájmu, každému dítěti měsíční lhůtu na zvykání si v novém prostředí. Nejsme nakloněni tomu, aby rodič byl s dítětem v Baby clubu. Chůva se snaží vždy vyjít vstříc individuálním potřebám dítěte. Pokud dítě není na pobyt v kolektivu připravené lze po dohodě s rodiči domluvit individuální docházku a nebo její přerušení.

• Baby club se přes den uzavírá, nutno volat na mobil či zvonit.

• Rodiče se mohou ohledně svého dítěte informovat na telefonním čísle Baby clubu 723 693 653 každý den od 13.15 do 13.30.

• Přihláška je platná po celý kalendářní rok, pokud nebude vypovězena, automaticky ji prodloužíme.

• Pokud bude do programu zařazena návštěva divadla, výlet, popř. jiná akce (karneval, mikulášská,farma, domov důchodců. ) budou rodiče vždy informováni týden dopředu.

Vydal : Baby club

Schválila: Laura Křížová

Platnost: od 2.1.2014

Závaznost: Řád je závazný jak pro rodiče tak i pro chůvy.

BABY CLUB
Ústí nad Labem
Střížovická 391/2
400 01 Klíše
E-mail
info@babyclubusti.cz
Telefon
+420 723 693 653
Číslo účtu
Mapa

Zvětšit mapu