Tisknout

O Mně

Jsem kvalifikovaná profesionální chůva pečující o děti od narození do zahájení školní docházky a mým cílem je rozvíjet děti s respektem, láskou a radostí . Mé znalosti a vzdělání jsou prověřeny, stejně tak jako je prověřena moje způsobilost správného provedení první pomoci speciálně pro kojence, batolata a předškolní děti. Bezpečnost je totiž na prvním místě v péči o děti.

Je pro mě důležité objevit v dětech lidskou stránku naší bytosti, objevit obohacující přátelství, příležitost naučit se pomáhat, podělit se o vzájemnost, sdílet radost, pochopení a vcítění se do pestrosti prožívání, odkrývání nových nečekaných možností, náhledů v plnosti života, přímočarosti, nezastírání, drobné radosti, které nejsou nikdy samozřejmostí! Neustále se snažím a učím neztrácet naději a hledat smysl, žít v přítomnosti (teď a tady), radovat se z drobných úspěchů a maličkostí, vnímat co se daří, poznávat své možnost a možnosti dětí, věřit ve své schopnosti a učit to také děti, uvědomit si, že sebeobviňování a hledání viníků nikam nevede, mít vždy dostatek informací a stále se vzdělávat a učit, hledat zdroje vlastních tvůrčích sil, relaxovat, být trpělivá a spravedlivá.

Profesionální chůva jako já má kladný a otevřený vztah k dětem a lidem, určitou úroveň obecných znalostí-je vzdělaná, má komunikační schopnosti s dostatečnou slovní zásobou bez řečových vad, je ve vynikající fyzické kondici-má ráda pohyb, je zdravá na duši i na těle, má vztah k řádu a pořádku, je poctivá a diskrétní a měla by být ve všech ohledech dobrým vzorem, jelikož ten je nejpůsobivější. Imponuje dětem především svým kladným a spravedlivým postojem k nim a teprve pak svými znalostmi a pracovními schopnostmi, klidem a objektivností.

Chování k dětem by dle mého názoru mělo být stejně důstojné jako k dospělému, resp. k lidské bytosti s taktem a respektem. I když musím způsob komunikace dětem přizpůsobit-jejich věku a psychické zralosti,snažím se jim odpovídat pravdivě na všechny otázky. Chůva není jen hlídačka dítěte, ale třetím rodičem, který se snaží rozvíjet jeho schopnosti, dovednosti, učí civilizační návyky, způsoby společensky přijatelného chování, zpracovávání emocí, vyjadřování se a tak dále.

Dítě se učí hlavně nápodobou-proto se chůva musí chovat tak, aby byla pro dítě dobrým vzorem dospělého a to ve všech směrech!

Mé výchovné působení je spojeno s určitým časem a také s cílem za použití pedagogických principů (např. princip přiměřenosti, princip názornosti, princip emocí, princip trvalosti, princip výchovnosti, tvořivosti a vědeckosti, princip přístupu a náročnosti, princip cílevědomé aktivity, princip systematičnosti a důkladnosti, princip abstraktního a praktického, princip VÝCHOVNÉHO PROSTŘEDÍ atd.) a pedagogických metod (např. metoda motivace, metoda hodnocení a odměňování- odměnou bývá většinou zážitek, metoda příkladu, metoda režimu, metoda kooperace, metoda přesvědčování- pomocí maňáska).

Socializace je celoživotní proces, v průběhu kterého si dítěosvojuje specifické formy chování, jazyk, hodnoty, kulturu a uskutečňuje se ve třech etapách-identifikace s matkoua nacházení stability ve vztahu ke společnosti, osamostatňování se a hledání místa ve společnosti a jako poslední je začlenění se do sociálních vztahů. Výchovný proces je zaměřený na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivní změny ve vývoji osobnosti a sociální prostředí ale i jevy a procesy ovlivňuje člověka.

Dítě samo potřebuje dospět k závěru, že je třeba se učit, číst, psát, počítat, … a že to může být zábava.

Bude mi ctí doprovázet na této cestě Vaše děti, věřte, že to z Vaší strany nebudou jen peníze zaplacené za chvíli volna, ale velmi výhodná investice!

Vždy respektuji speciální požadavky rodičů, mohu si to dovolit, jelikož pečuji o maximálně čtyři děti!

Samozřejmostí je naprostý zákaz požívání alkoholu a kouření v prostředí kde se děti nachází, ať už v bytě, domě či na zahradě.

S rodiči bych ráda vytvořila korektní, diskrétní a vzájemně se respektující vztah.

Výchova je umět pomáhat být a být samostatnou a svébytnou osobností.

Učíme se poznávat- učíme se učit, učíme se myslet

Učíme se jednat –osvojit si tvořivé a profesní zručnosti, aplikovat je v praxi a svojí

profesi

Učíme se vyrovnávat se s životními situacemi.

Učíme se žít společně –kooperovat a žít ve společnosti

Učíme se být –rozvíjet svoji osobnost – asertivitu, prosociálnost, altruizmus apod.

      Výpis ze živnostenského rejstříku            Výpis z trestního rejstříku

                                                                    

                                   Osvědčení

                                      

BABY CLUB
Ústí nad Labem
Střížovická 391/2
400 01 Klíše
E-mail
info@babyclubusti.cz
Telefon
+420 723 693 653
Číslo účtu
283081348/0300
Mapa

Zvětšit mapu