Tisknout

Baby club

Aktivní pravidelná péče o kojence, batolata a předškoláky (děti od 2měsíců do 6ti let) v heterogenní skupině max. 4 dětí spočívající v rozvoji schopností dítěte, kulturních a hygienických návyků přiměřených věku za pomoci pravidelné výchovně vzdělávací péče formou respektující výchovy s prvky montessori pedagogiky v domácím prostředí vytvořeném v souladu s principy feng-shui se zachováním pitného režimu, základních stravovacích návyků a každodenního režimu (hra, jídlo, odpočinek, výuka), který vždy bude upraven potřebám dětí, jejich věku, zájmu a počasí.

To vše přirozeným způsobem např. nácvik praktického života- např. hra s vodou, přelévání, přesýpání, strouhání, třídění, …chůva si začne hrát a děti se postupně přidají.

Pokud Vaše dítě projeví nadání či neobvyklý zájem o nějakou činnost bude tento nadmíru podporován individuální prací s dítětem což při počtu max.4 dětí lze zajistit a koncepce Baby clubu s tím počítá.

Seznámení dětí s angličtinou, znakovou řečí pro batolata, hudbou, tvořivou činností, jógou a montessori pomůckami.

V mém baby clubu není předmětem pouhé „hlídání“ dětí, ale v podněcování aktivity zaměřené na celkový rozvoj schopností dítěte, kulturních a hygienických návyků přiměřených věku s ohledem na jeho individuální specifika.

AKTIVNÍ PÉČE PRO MĚ ZNAMENÁ

= komunikaci ,opakování říkadel, čtení knih – leporel dle věku, vyprávění příběhů, následné malování příběhu za použití různých pomůcek (razítka atp.) s vysvětlením poučení z něj

=vytváření pozitivních vztahů v kolektivu

= rozvoj emoční inteligence – děti se učí pojmenovat své i pocity ostatních, vyrovnávat se s nimi za pomoci společensky přijatelných forem

=výuka znakové řeči pro batolata metodou názornosti, říkadel, pohádek, …–např. základní znaky BOLÍ, JÍST, PÍT, PLENA a další….. díky kterým se vyhnete dětskému pláči, když nevíte co drobkovi chybí a zvláště v případě znaku BOLÍ brzy pochopíte, že znakování Vám pomůže vyhnout se kritickým situacím a jako bonus se také bude moci batole dorozumět se svým nemluvícím sourozencem

= nenásilná forma seznámení dětí s anglickým jazykem za pomoci znaků , hudby, pohádek, leporel, knih, pexesa, tance atp.-to vše rozvíjí dítě v mnoha oblastech

=smyslová výchova za pomoci montessori pomůcek pro batolata s přihlédnutím k aktuální senzitivní fázi (růžová věž, hnědé schody, tyče, vkládačky,…)

= rozvoj smyslů - pomáhá dítěti rozvíjet všechny smysly - zrak, chuť, čich, hmat pomocí aktivit zaměřených na získávání konkrétních dovednosti (teplé x studené, hladké x hrubé, tiché x hlasité apod./ )

=výtvarná a smyslová činnost s přírodními materiály (osvojení základních výtvarných technik-razítka pro batolata, malování, modelování s využitím plastelíny a různých modelovacích hmot, poznání a zpracování přírodních materiálů, prstová malba, lepení, trhání, mačkání, stříhání foukání,...

= hudební výchova s pomůckami ale nenuceně (flétna a jiné hudební nástroje – zpěv –poslech hudby-rytmické pohyby- poslechová CD, zpěvníčky

= pohybová – tanec, jóga pro děti, masáže miminek

= hra na zahradě- velká trampolína, houpačka, pískoviště, procházky v parcích , dětská hřiště, střížovický vrch –les, louka

BABY CLUB
Ústí nad Labem
Střížovická 391/2
400 01 Klíše
E-mail
info@babyclubusti.cz
Telefon
+420 723 693 653
Číslo účtu
283081348/0300
Mapa

Zvětšit mapu